Waarom de CE-markering niet verplicht is voor tweedehands-bouwelementen.

Het eerste deel van de studie belicht de dubbelzinnigheid van het concept “hergebruik” in de EU-kaderwetgeving inzake afvalstoffen. In de huidige context van rechtsonzekerheid wordt onderzocht waarom de CE-markering niet verplicht is voor de operator die tweedehands-bouwcomponenten op de markt brengt.
Het tweede deel van het onderzoek maakt een onderscheid tussen de rechtsregel en de technische norm in de bouwsector. Het benadrukt de uitdagingen van de toenemende interactie tussen deze twee soorten normen.

Inhoudsopgave:
A. Een beter kader voor het hergebruik van producten, geen verplichting tot CE-markering en een ad hoc evaluatiesysteem

  1. Een beter kader voor het hergebruik van producten
  2. Het BPV-systeem (Bouwproductenverordening Nr. 305/2011)
  3. De CE-markering van tweedehands-bouwproducten: een vrijwillige aanpak

B. Normen in de bouwsector: waar gaat het het precies over ?

  1. De rechtsregel
  2. De technische norm
  3. Rechtsregel versus technische norm

Samenvattende tabel

Zie ook Executive summary op pagina 6 (in het Engels) of op pagina 7 (in het Frans).

Sophie Seys, voor Rotor vzw

>> om VERS_UN_DEPASSEMENT_DES_FREINS_REGLEMENTAIRES_AU_REEMPLOI_DES_ELEMENTS_DE_CONSTRUCTION