CSTC – WTCB

Beschrijving WTCB

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een particuliere onderzoeksinstelling en heeft tot doel het toegepaste onderzoek in de industrie te bevorderen en zo het concurrentievermogen te verhogen.

Het WTCB heeft de volgende drie hoofdopdrachten:

 • het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek voor zijn leden
 • het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden
 • het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.

Het labo ‘Duurzame Ontwikkeling’ doet onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de drie voornaamste elementen van duurzame ontwikkeling : economie, milieu en maatschappij. Deze thema’s reflecteren zich doorheen de levensduur van bouwwerken:

 • Het labo ‘Duurzame Ontwikkeling’ doet onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de drie voornaamste elementen van duurzame ontwikkeling : economie, milieu en maatschappij. Deze thema’s reflecteren zich doorheen de levensduur van bouwwerken: Op het vlak van milieu heeft het laboratorium heel wat ervaring inzake bepaling en verbetering van de milieu-impact van bouwproducten en gebouwen, via LCA. Ook op gebied van afval, recycling en circulaire economie beschikt het labo over jarenlange expertise.
 • Op economisch vlak is het laboratorium actief in het kader de bepaling van de levenscycluskosten, via LCC, met focus op onderhoud en energiegebruik van (bestaande) gebouwen.
 • Ook aan het sociale aspect wordt de nodige aandacht besteed. Zo werkt het laboratorium mee aan verschillende projecten gericht op toegankelijkheid en innovatie voor ouderen en personen met beperkingen en levenslang wonen.

In het kader van ‘duurzaam bouwen en renoveren’ werkt het laboratorium Duurzame Ontwikkeling van het WTCB rond topics die kaderen binnen het levenscyclusdenken:

 • Duurzame gebouwen en de aannemer
  Het laboratorium is betrokken bij de uitwerking en implementatie van verschillende methodieken om de duurzaamheid van gebouwen te evalueren en te certificeren, zoals BREEAM, Ref-B, … Het Labo ondesrteunt de aannemers bij hun activiteiten met betrekking tot duurzaam bouwen en renoveren.
 • Milieu-impact van materialen en gebouwen
  Het laboratorium heeft een bijzondere expertise inzake het gebruik van LCA (Life cycle assessment) voor het bepalen en evalueren van de milieu-impact van bouwproducten en gebouwen over de volledige levenscyclus (materialen, werfactiviteiten, energieverbruik, afvalverwerking …).
 • Toegankelijkheid en aanpasbaarheid
  Het laboratorium volgt de technische en praktische bouwoplossingen om gebouwen toegankelijk te maken voor een brede gebruikersgroep van dichtbij op.
 • Levenscycluskosten en onderhoud van gebouwen
  Het labo beschikt over de expertise om de kosten van gebouwen over een lange periode (de levensduur) te bepalen via Life cycle costing of LCC.
 • Sloop, afvalbeheer en recyclage, urban mining, circulaire economie
  De hele recyclageketen komt aan bod: van slooptechnieken en -processen en afvalstoffeninventarissen, over nieuwe manieren om werfafval te beheren en te sorteren en de identificatie van afzetkanalen, tot het uitwerken van meer toepassingsmogelijkheden voor bepaalde afzetstromen.
 • Duurzame renovatie
  Levenscyclusdenken en toekomstgericht denken vormen de sleutel voor duurzame renovatieprocessen waarbij zowel rekening gehouden wordt met ecologische en financiële als met praktische aspecten. De expertise van het labo wordt zo specifiek toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en processen voor (energetische) renovatie.

Deelname aan het BBSM project

Binnen het BBSM-project is het WTCB verantwoordelijk voor WP6: technische en praktische aspecten rond het valoriseren van stromen. Bedoeling is om het (technisch-normatief) kader voor het hergebruik en de recyclage van bepaalde materialen en afvalstromen verder uit te werken. Er is tevens aandacht voor de praktische kant: logistiek, organisatie van een kwaliteitsketen, … Het WTCB speelt daarnaast ook een rol in het onderdeel ‘zicht op afvalstromen’ en ‘technieken voor ontmanteling en beheer van afvalstromen op de werf’ (WP2), via de opvolging van 5 sloopwerven in Brussel. WTCB ondersteunt tevens de andere betrokken partners in de andere taken (bestaande afzetkanalen, ontwerp, ontwikkeling van tools, …). Daarenboven zal het WTCB mee instaan in de verspreiding van de resultaten naar de bouwsector.

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=information