Het project BBSM, gefinancierd door FEDER brengt 4 partners samen rond dezelfde missie: aantonen dat materialen aan het einde van hun leven nieuwe grondstoffen kunnen worden, en dat het gebruik van deze materialen in nieuwe kringlopen een positieve invloed heeft op de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BBSM wil een antwoord bieden aan een aantal socio-economische uitdagingen van het Brussels gewest: het beheer van grondstoffen en afvalstromen, het versterken en creëren van nieuwe afzetmarkten en bijhorende werkgelegenheid, etc.. Daarenboven sluit het project aan bij de doelstellingen rond circulaire economie, zoals vooropgesteld door Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via het PREC of Regionaal Programma voor Circulaire Economie.

Hoe? Door de stad als een ‘mijn’ te beschouwen, vol materialen die momenteel in gebouwen zijn gebruikt, en die nadien nog een leven kunnen hebben. Het project wil een stedelijk metabolisme creëren in de Brusselse Regio, via een bottom-up werking, gericht op de bouwsector.
Het project bekijkt de mogelijkheden die de waardeketen in de bouw biedt, de technische en juridische aspecten omtrent recuperatie (hergebruik, recyclage) en de impact van ontwerp om de mogelijkheden om materialen een tweede of derde leven te geven.
Het beoogde eindresultaat is een tool, die een efficiënt beheer toelaat van de lokale grondstoffen en materialen afkomstig van het Brusselse bouw- en sloopafval.

Laatste nieuws

De BBSM-tool is nu online !

Als resultaat van WP10 van het BBSM-project kunt u met de "materiaalbalans"-tool verschillende renovatiestrategieën kwantificeren en vergelijken voor drie soorten

“Benelux bouwt circulair”

Waldo Galle (VUB) presenteert enkele resultaten van het onderzoek op het evenement "Benelux bouwt circulair":"Benelux bouwt circulair": Circulair gebouwontwerp: kans,