Het door EFRO gefinancierde BBSM-project brengt vier partners samen rond dezelfde missie: aantonen dat materialen aan
het einde van hun leven nieuwe grondstoffen kunnen worden en dat het gebruik van deze materialen in nieuwe kringlopen
een positieve invloed heeft op de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit afsluitende
seminarie worden de resultaten van het project voorgesteld en wordt er perspectief op de toekomst geboden.

>> Naar het ochtendprogramma