VUB – TRANSFORM

Het team

TRANSFORM is het onderzoeksteam van de VUB-vakgroep Architectonische Ingenieurs-wetenschappen dat het ontwerp en de realisatie van transformeerbare gebouwen bestudeert. Omdat bij de realisatie van transformeerbare gebouwen gebruik wordt gemaakt van droge, omkeerbare verbindingen kunnen zij eenvoudig gedemonteerd worden. Dat maakt het mogelijk om hen aan te passen aan veranderende noden of omstandigheden en om hun meest duurzame componenten te hergebruiken en andere te recycleren.

Door op verschillende schalen in te zetten op transformeerbaarheid, wil het TRANSFORM-team de duurzaamheid van wijken, gebouwen en gebouwcomponenten maximaliseren. Het team is ervan overtuigd dat transformeerbaar bouwen een katalysator voor duurzame ontwikkeling kan zijn dankzij de combinatie van sociale, economische en ecologische voordelen die het biedt en dankzij het circulair materialenbeheer dat het mogelijk maakt.

Als onderzoeksteam ontwerpt en evalueert TRANSFORM transformeerbare gebouwen die verschillen qua schaal, context, functie en levensduur. Het doel is immers het mogelijk maken van strategisch en fundamenteel onderzoek, en het verzamelen van expertise over de beoordeling en het ontwerp van gebouwen die op toekomstige veranderingen anticiperen.

De onderzoekers van het team zijn daarvoor actief in verschillende domeinen, zoals het fysisch en structureel gedrag van transformeerbare structuren, hun veiligheid, ecologische en financiële impact alsook hun toepassing op stadsniveau. Daarvoor ontwikkelen zij circulaire levenscyclusmodellen, op scenario’s gebaseerde analysemethodes en prototypes. Daarmee is het mogelijk ontwerpers, ondernemers en overheden naar veranderingsgerichte keuzes te gidsen.

Het project 

Sinds oktober 2016 is het TRANSFORM-team van de VUB actief betrokken bij het project BBSM. Deze betrokkenheid kadert binnen de realisatie van werkpakket 5 ‘La conception architecturale comme outil de prévention’. Op basis van hun expertise in veranderingsgericht bouwen en levenscyclusanalyses en herzien dr. ir. arch. Waldo Galle (projectonderzoeker), dr. ir. arch. Anne Paduart (projectmanager) en prof. dr. ir. arch. Niels De Temmerman (teammanager) bestaande ontwerpconcepten, -richtlijnen en  regelgeving alsook sprekende projecten.

Omdat het ontwerp een doorslaggevende rol speelt bij het levenseinde en de demontage van een gebouw, onderzoekt TRANSFORM welke ontwerpkeuzes het hergebruik van materialen vandaag en in de toekomst kunnen stimuleren. Op basis van hun bevindingen zal het team een reeks katernen voor bouwheren, aannemers, ontwerpers en studenten publiceren die tonen hoe veranderingsgericht bouwen in de praktijk gebracht kan worden en wat het belang en potentieel is van het hergebruik van materialen.

http://www.vub.ac.be/ARCH/ae-lab/transform