Rotor

Rotor is een multidisciplinaire vereniging met expertise in materiaalstromen en hergebruik. Rotor zwengelt het debat aan over materialen, afval en obsolescentie in de bouwsector via onderzoeksprojecten, tentoonstellingen, lezingen en publicaties. Op praktisch niveau coördineert Rotor de ontmanteling en verkoop van herbruikbare bouwelementen op grote schaal. Rotor is ook actief als ontwerpstudio en realiseert inrichtingsprojecten op verschillende schaalniveaus.

In het kader van de EFRO onderzoeksproject, “Le bâti bruxellois, source de nouveaux matériaux”, realiseert Rotor een overzicht van de belangrijkste trends in de hergebruiksector (WP1 – inspiratiedocument) en identificeert zowel obstakels in de desbetreffende regelgeving als leidraden wat betreft het marktconform maken van hergebruik-bouwproducten in Europa (WP7 – juridisch verslag).

http://rotordb.org/