UCL – Architecture & Climat

Het team

Het onderzoeksteam Architecture et Climat maakt deel uit van LOCI, de faculteit architectuur, bouwkunde en stedenbouwkunde van de UCL.

Architecture et Climat : een team en personen met een missie 

“Duurzame ontwikkeling ondersteunen door wetenschappelijke kennis in verband met architectuur te ontwikkelen en te verspreiden, in de fysieke dimensies van de handeling van het bouwen en de handeling van het wonen, door de relatie tussen de Mens en zijn omgeving (milieu, maatschappij, economie) centraal te stellen in zijn werk en rekening te houden met alle ruimte- en tijdschalen.”

Realisaties en projecten uitgewerkt in 4 pijlers (Onvolledige maar representatieve lijst van onze activiteiten van de afgelopen 3 jaar: afgewerkte of lopende projecten)

 1. Hulpbronnen en bouwsystemen
  Verschillende opdrachten worden gegroepeerd in deze pijler, zoals het BBSM-project waarvan hier sprake is, maar ook projecten over het gedecentraliseerde beheer op percelen van regenwater in bebouwbare zones (Waals Gewest), de karakterisering van het gedrag en de prestaties van wanden in stro,de milieu-optimalisatie van een geprefabriceerd en modulair bouwsysteem voor een school, enz.
 1. Energie en binnenhuisklimaat
  De diverse onderzoeksprojecten rond deze pijler omvatten onder meer de creatie, het onderhoud en de permanente updates van de online-encyclopedie Energie+ (1 800 000 bezoeken per jaar!), de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van 150 lage-energiewoningen, de validatie van een methode voor de karakterisering in situ van de werkelijke dynamische respons van gebouwen, het ontwerp van prototypes van wanden met materialen met faseverandering met tot doel aangebrachte energie op te slaan en te hergebruiken, dekarakterisering in werkelijke omstandigheden van de in- en exfiltratiedebieten in gebouwen op de schaal van de routes van luchtlekken enz.
 1. Perceptie van de bebouwde omgeving
  Meerdere projecten worden behandeld onder deze pijler, zoals de validatie van verblindingsindicatoren bij natuurlijke verlichting, de ontwikkeling van het beheersalgoritme voor intelligente Smartnode-lampen (mesopisch model) of de ontwikkeling van indicatoren voor kleurencontrast en -harmonie in binnenomgevingen.
 1. Transversale projecten
  De drie bovenvermelde pijlers zijn natuurlijk niet strikt gescheiden maar kunnen op complementaire wijze worden benaderd dankzij de organisatie van meerdere transversale projecten zoals de sturing van een demonstratieproject van een duurzame wijk ter promotie van vastgoed in Louvain-La-Neuve, het opstellen van een gids voor hulp bij duurzame renovaties van scholen, of de energetische renovatie van het vooroorlogse Waalse gebouwenpark met erfgoedwaarde.

Betrokkenheid bij het BBSM-project

Het onderzoeksteam Architecture et Climat van de Université catholique de Louvain (UCL) is de initiatiefnemer van het EFRO-BBSM-project, en wilde daarbij verschillende partners met complementaire expertise verenigen om op globale wijze een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen van het project.  Architecture et Climat fungeert als coördinator van het BBSM-project en is ook belast met meerdere WorkPackages (WP’s): WP1 over de state of the art, WP2 over de analyse van de materiaalvoorraden en -stromen in het Brusselse gebouwenpark (metabolisme en urban mining), WP3 en 4 die de bestaande en potentiële circuits behandelen, en ten slotte zal Architecture et Climat met de hulp en steun van de andere partners verantwoordelijk zijn voor de conclusies en implicaties van het project op gewestelijke schaal en voor de ontwikkeling van de tool voor het beheer van de hulpbronnen in verband met de bouwsector in het BHG.

https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/archi-cli