Planning

Het BBSM-project is een EFRO-project (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van de programmering 2014-2020. Het gaat dus om een project dat zich over zes jaar uitstrekt. Het is concreet begonnen in november 2015 en zal doorlopen tot begin 2021.