Op 7 februari 2019 presenteert Emilie Gobbo (UCL) op de internationale conferentie SB SB19 CIRCPATH een artikel met de titel ” Energy Retrofit Scenarios: Material Flows and Circularity “. Presentaties tijdens de conferentie zijn beschikbaar op de volgende link:
https://www.bamb2020.eu/final-event/research-days/presentations-sbe19-brussels-bamb-circpath/

Het artikel kan worden gedownload van de IOP Conference Series-website: Earth and Environmental Science:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/225/1/012029