Wat is een “circulaire constructie” en wat houdt de overgang van de sector naar een gebruik van materialen in gesloten circuits in?

We hebben zojuist twee nieuwe handleidingen voor circulair bouwen gepubliceerd voor alle belanghebbenden in het gebouw. Ontdek 16 architecturale kwaliteiten van een circulaire gebouwde omgeving, elke kwaliteit wordt geïllustreerd door projecten die voornamelijk in Brussel of in België worden uitgevoerd. De tweede gids biedt ook andere mogelijkheden om de overgang te versnellen, met name door de rol van de architect in een circulaire constructie te herdefiniëren.

Download deze twee praktische gidsen in het Frans, Nederlands of Engels via :